piątek, 5 marca 2021

Międzynarodowy Dzień Pisarzy

 W roku 1984 PEN Club ustanowił 3 marca Międzynarodowym Dniem Pisarzy. Celem tego święta jest promowanie literatury oraz obrona wolności słowa i rozwój społeczności pisarzy na całym świecie. W tym dniu organizowane są (obecnie niestety zawieszone) spotkania autorskie i wieczory literackie.

Czym jest PEN Club? Nazwa tego Międzynarodowego Stowarzyszenia Pisarzy, założonego w 1921 roku w Londynie, pochodzi od pierwszych liter słów: poets (poeci), essayists (eseiści) i novelists (noweliści). Dodatkowo pen to po angielsku pióro. Głównym zadaniem Stowarzyszenia jest promowanie przyjaźni i intelektualnej współpracy pomiędzy pisarzami. Polski PEN Club został założony w roku 1925, a jego pierwszym prezesem był Stefan Żeromski.

Z okazji święta wszystkim paniom i panom pisarzom życzymy niekończących się pomysłów na nowe książki oraz wielu wiernych czytelników.