piątek, 5 lutego 2021

Patronat roku

 Pod koniec każdego roku polski Sejm w drodze uchwały wyróżnia wybitnego Polaka/wybitną Polkę, wydarzenie historyczne lub ideę, ustanawiając ich patronami roku przyszłego. Wybór związany jest z okrągłymi jubileuszami i rocznicami tych osób czy wydarzeń, przypadającymi właśnie w danym roku. Pod uwagę brane są oczywiście ich zasługi oraz znaczenie historyczne.

W roku 2021 uhonorowano kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz „ludzi pióra”: Stanisława Lema, Cypriana Kamila Norwida, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i Tadeusza Różewicza. Rok 2021 jest też rokiem Konstytucji 3 Maja, pierwszej w Europie i drugiej na świecie Ustawy Rządowej, uchwalonej w roku 1791, czyli dokładnie 230 lat temu.

W tym roku obchodzimy 40. rocznicę śmierci oraz 120. urodziny kardynała Wyszyńskiego, duchownego ale i męża stanu, 100. rocznicę urodzin Lema, najwybitniejszego przedstawiciela polskiej fantastyki i znanego na całym świecie pisarza science fiction, 200. rocznicę urodzin Norwida, wybitnego poety, dramatopisarza, myśliciela i artysty sztuk pięknych, 100. rocznicę urodzin poety z pokolenia Kolumbów – Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, który zginął w powstaniu warszawskim, oraz również 100. rocznicę urodzin Różewicza – poety, dramaturga, prozaika i scenarzysty.

Więcej o Stanisławie Lemie na naszym blogu w zakładce Literacki patron roku.

Zdjęcia użyte w kolażu pochodzą ze strony wikipedia.pl