Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa


MAJ 2019
Wstępna lista książek już przygotowana. W ankietach internetowych uczniowie, rodzice i nauczyciele opiniują listę i zgłaszają dalsze propozycje.
W klasach 8 i 3 gim. odbywają się lekcje realizujące zaplanowane działania (temat: polskie reportaże).
Wkrótce opublikowana zostanie ostateczna lista zakupowa książek, uwzględniająca zgłoszone propozycje i dostępność książek na rynku.

KWIECIEŃ 2019
Przygotowujemy książkową listę zakupową, zbierane są propozycje uczniów, rodziców i nauczycieli.

MARZEC 2019
Znaleźliśmy się na liście szkół, którym udzielono wsparcie finansowe!!!
Zorganizowaliśmy Dzień Czytania Tolkiena. 
Kontynuujemy szkolną ligę czytelnictwa, która ruszyła w styczniu tego roku


W roku szkolnym 2018/2019 nasza szkoła złożyła wniosek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. O naszych działaniach w tym programie już wkrótce. Na razie ogólne informacje o jego założeniach. Informacje te pochodzą ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
(http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finansowanie-i-mecenat/narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa.php)

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 2016-2020, w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Cel ten realizowany będzie przez finansowe wsparcie modernizacji, budowy lub przebudowy placówek bibliotecznych w mniejszych miejscowościach, oraz bieżące uzupełnianie zbiorów bibliotek publicznych i szkolnych o nowości wydawnicze.

Program składa się z 3 priorytetów, które realizuje MKiDN za pośrednictwem Biblioteki Narodowej i Instytutu Książki oraz MEN.

Priorytet 3 – Rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych
Celem priorytetu jest wzmocnienie zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów przez wspieranie organów prowadzących szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne dla dzieci i młodzieży, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne, a także szkoły, zespoły szkół i szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej oraz biblioteki pedagogiczne w podejmowaniu przedsięwzięć w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa.