Nasi PISARZE i POECI

Może wśród nas dorasta przyszły pisarz lub poeta? Zamieszczamy tutaj ich pierwsze literackie próby.
Nie chowaj swoich prac do szuflady - prześlij je w formacie Word na adres: biblioteka.sp14.poznan@gmail.com. Jeśli (na razie😊) chcesz pozostać autorem anonimowym, tekst możesz podpisać pseudonimem.Wiersz Igora Andrzejewskiego, wysłany na konkurs poetycki „Myśmy wciąż do Niepodległej szli...”, organizowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
  Nasza nadzieja
Gdy przez gęsty las między brzozami szliśmy - mieliśmy nadzieję.
Gdy przez podmokłe bagna się przedzieraliśmy - mieliśmy nadzieję.
Gdy na drodze aż po horyzont nasze oczy tylko psy dostrzegały - mieliśmy nadzieję.
Gdy w mijanych wsiach puste chaty nas witały - mieliśmy nadzieję.
Gdy głód w oczy zaglądał, a ziąb przeszywał ciało - mieliśmy nadzieję.
I wreszcie przyszedł ten dzień, wreszcie się udało...
Stopy nasze rankiem w Wiśle zamoczyliśmy
i pełną piersią, choć słabi, mocno zakrzyknęliśmy:
nadzieja w nas nie zgasła, zawsze przy nas trwała,
tak jak wytrzyma wszystko i trwać będzie Polska cała!